Oświadczenie

chodnik w kopalni srebra
chodnik w kopalni srebra

W związku z pojawiającymi rozbieżnościami podawanymi i powielanymi w różnych mediach uważamy za zasadne sprostowanie ich.

Odkrycie kopalni jest efektem legalnych działań na podstawie pozwolenia o które wystąpiliśmy do konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych i proces ten nie jeszcze się nie zakończył. Aktualnie prowadzone są między innymi badania dendrochronologiczne mające na celu ustalenie wieku kopalni, obiekt zostanie skartowany oraz wykonana zostanie wymagana prawnie dokumentacja.

Po zakończeniu badań znaleziska i ustaleniu stanu prawnego kopalni będą podjęte decyzje dotyczącego dalszego losu odkrycia. W najbliższym czasie wyjaśniona zostanie także również relacja prawna pomiędzy Skarbem Państwa, właścicielami gruntu, gminą oraz nadzorem górniczym. Nadmieniamy iż kopalnia jest zabezpieczona przed nieuprawionym wejściem osób postronnych, jest patrolowana przez policję oraz inne służby porządkowe. Próba włamania będzie traktowana jako przestępstwo ścigane z urzędu.

O postępach działań będziemy informować na bieżąco. Mamy nadzieję że Srebrna Góra zyska w przyszłości atrakcję a kopalnia będzie mogła zostać udostępniona dla ruchu turystycznego.

Jan Duerschlag